VINGA Miles Thermos Bottle 500 ml, yellow

5059 VINGA Miles Thermos Bottle 500 ml