VINGA Miles Thermos Bottle 500 ml, white

5046 VINGA Miles Thermos Bottle 500 ml