VINGA Miles Thermos Bottle 500 ml, grey

5047 VINGA Miles Thermos Bottle 500 ml