VINGA Miles Thermos Bottle 500 ml, green

5044 VINGA Miles Thermos Bottle 500 ml