VINGA Miles Thermos Bottle 500 ml, blue

5042 VINGA Miles Thermos Bottle 500 ml