VINGA Balti thermo bottle, blue

5033 VINGA Balti thermo bottle