VINGA Balti thermo bottle, black

5032 VINGA Balti thermo bottle