Thin metal stylus pen,white

P610.623 Thin metal stylus pen